Goesdorf, Géisdref Sängerfrënn Caecilia Gemeng Géisdref